Day

29 marca, 2020
Portfel z banknotami na stole.
Ile kosztuje pozwanie banku przez konsumenta – wysokość opłaty sądowej od pozwu. Kredytobiorca będący konsumentem, który zaciągnął umowę kredytową we franku szwajcarskim, może wystąpić przeciwko bankowi z roszczeniem o unieważnienie umowy lub o uznanie za niedozwolone określonych klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie. Tego rodzaju roszczenia określa się jako roszczenia wynikające z czynności bankowych. Przed złożeniem...
Read More