Category

Bez kategorii
Otworzony laptop, kartka papieru, długopis
Byłem zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o współpracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Ile mam czasu, po jej rozwiązaniu, na domaganie się przed sądem pracy ustalenia istnienia stosunku pracy? W kodeksie pracy (art. 291) mowa jest o tym, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie...
Read More
Widok na brzeg morza z jadącego samochodu
Odstąpienia od umowy o usługi turystyczne, koronawirus, tarcza antykryzysowa W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań w Europie wywołanych koronawirusem, powstało wiele wątpliwości dotyczących możliwości odstąpienia od umowy o usługi turystyczne zarówno przez kupującego wycieczkę, jak i biuro podróży. Nowe regulacje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, które weszły w życie w dniu 01.04.2020 r., mają...
Read More
Portfel z banknotami na stole.
Ile kosztuje pozwanie banku przez konsumenta – wysokość opłaty sądowej od pozwu. Kredytobiorca będący konsumentem, który zaciągnął umowę kredytową we franku szwajcarskim, może wystąpić przeciwko bankowi z roszczeniem o unieważnienie umowy lub o uznanie za niedozwolone określonych klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie. Tego rodzaju roszczenia określa się jako roszczenia wynikające z czynności bankowych. Przed złożeniem...
Read More
Przewrócony słoik z rozsypanymi monetami
Kredyt we frankach Kredyt we frankach to potoczna nazwa kredytów, które są powiązane z frankiem szwajcarskim (CHF). Wyróżnić możemy: • kredyt indeksowany (waloryzowany) do waluty obcej • kredyt denominowany do waluty obcej • kredyt walutowy Kredyt we frankach indeksowany Podczas zawierania umowy z bankiem kwota kredytu wyrażona jest w PLN. Bank wypłaca kredytobiorcy kwotę w...
Read More