Odstąpienia od umowy o usługi turystyczne, koronawirus, tarcza antykryzysowa

W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań w Europie wywołanych koronawirusem, powstało wiele wątpliwości dotyczących możliwości odstąpienia od umowy o usługi turystyczne zarówno przez kupującego wycieczkę, jak i biuro podróży.

Nowe regulacje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, które weszły w życie w dniu 01.04.2020 r., mają pomóc w tej kwestii firmom z branży turystycznej przetrwać czas zamknięcia granic i większości społeczeństwa w domach. Obecnie odstąpienie od umowy o usługi turystyczne, pozostające w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SASR-CoV-2 jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez klienta o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez biuro turystyczne.

W przypadku skutecznego odstąpienia przez klienta od umowy lub rozwiązania umowy przez biuro turystyczne, klientowi przysługuje pełny zwrot wpłat dokonanych z tytułu imprezy.

Aby uniknąć skutków odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania istnieje możliwość przyjęcia przez klienta vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przy czym wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Co ważne, zgodnie z nowymi regulacjami, jedynie środki zatrzymane przez biura turystyczne na poczet realizacji voucherów podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności biur turystycznych.

Nowe przepisy zawarte w specustawie, dotyczące branży turystycznej tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, czyli ustawa w tym zakresie obowiązuje od dnia 01.04.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

Related Posts