Mediacje sądowe

Wiele konfliktów znajdujących finał na sali rozpraw, mogłoby być rozwiązanych w sposób ugodowy. Warto rozważyć taką formę rozstrzygania sporów, ponieważ mediacje sądowe mogą oznaczać wiele korzyści dla obydwóch stron.

Są to m.in.:

  1. Zachowanie prywatności. Sprawy sądowe wiążą się z koniecznością przedstawienia dowodów, które często mogą dotyczyć osobistych sfer życia. Treści zeznań czy dokumentów istotnych dla sprawy mogą zostać upublicznione na sali rozpraw lub wykorzystane przez sąd w uzasadnieniu. W przypadku polubownych mediacji ważnym aspektem jest zasada dyskrecji obowiązująca wszystkich uczestników.
  2. Oszczędność finansów. W przypadku wniesienia sprawy do sądu należy się liczyć z kosztami takimi jak opłaty sądowe czy wynagrodzenie dla radcy prawnego lub adwokata. Strony sporu ponoszą także inne koszty związane np. z dojazdami, opiniami sporządzonymi przez biegłych czy orzeczeniami. Niektóre ze wspomnianych wydatków są obligatoryjne, natomiast części z nich być może nie będzie trzeba ponosić, jeśli uda się zakończyć spór na drodze ugody.
  3. Koszty emocjonalne. Osoba przeprowadzająca mediację ma za zadanie stworzyć neutralną przestrzeń dla obydwóch stron oraz zadbać o atmosferę sprzyjającą porozumieniu. Dzięki temu dużo łatwiej nawiązać dialog i dojść do konsensusu, co w realiach sądowej wokandy bywa trudne.

Wymienione wyżej powody przekonują Cię, że warto spróbować tej metody rozwiązywania sporów? Jako kancelaria radców prawnych pomagamy klientom w zakresie przeprowadzania mediacji cywilnych czy gospodarczych – zapraszamy do kontaktu.