Prawo pracy

Odnalezienie się w przepisach bywa kłopotliwe zarówno dla osób podejmujących się zatrudnienia, jak i jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników. Merytoryczne wsparcie radcy prawnego zajmującego się prawem pracy czasami jest koniecznością, ale także szansą na rozwiązanie problemów.

Warszawska kancelaria od prawa pracy

Do naszego biura zgłaszają się Klienci indywidualni, którzy na swojej drodze zawodowej spotkali się z mobbingiem, dyskryminacją czy brakiem wypłaconego wynagrodzenia za nadgodziny. Udzielamy także pomocy m.in. osobom chcącym skorzystać z uprawnień związanych z rodzicielstwem zagwarantowanych w kodeksie pracy. Wyjaśniamy także kwestie związane z urlopami, ustaleniem wysokości odprawy czy długością okresu wypowiedzenia umowy.

Udzielamy porad prawnych z dziedziny prawa pracy w Warszawie i Olsztynie

Przedstawiciele firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę (lub powołania, mianowania czy wyboru) mogą liczyć na nasze wsparcie prawne w szerokim zakresie. Pomagamy w sporządzaniu treści pozwów, zajmujemy się tworzeniem regulaminów wewnętrznych, polityki antydyskryminacyjnej, antymobbingowej czy zasad korzystania ze sprzętu firmowego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu mediacji, która jest przydatnym narzędziem w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Spotkanie z prawnikiem zajmującym się prawem pracy może być pierwszym krokiem, by nawiązać dialog ze stroną sporu czy poznać możliwości rozwiązania sprawy.