Prawo rodzinne

W czym może pomóc prawnik do spraw rodzinnych?

Pomoc może obejmować szeroki zakres. Przede wszystkim, radca prawny jest osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje do rozwiania wątpliwości klienta w danej sprawie. Współpraca może obejmować np. negocjowanie w imieniu Klienta ugody sądowej lub pozasądowej. Jeśli polubowne zakończenie sprawy nie będzie możliwe, konieczne może być sporządzenie pozwu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, radca prawny od prawa rodzinnego może reprezentować klienta przed sądami wszystkich instancji. Jest to również osoba pomagająca w przygotowaniu się do rozprawy, bez względu na to, czy będzie się pełnić rolę procesową powoda, pozwanego, świadka czy wnioskodawcy.

Przykładowe sprawy, jakimi zajmuje się kancelaria od prawa rodzinnego w Warszawie i Olsztynie

Pomagamy m.in. w:

  • prawnym uregulowaniu kontaktów z dzieckiem,
  • ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa/macierzyństwa,
  • sprawach związanych z podziałem majątku,
  • sprawach związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej,
  • sprawach adopcyjnych.

Radca prawny ma także możliwość udzielenia pomocy w sprawach o ubezwłasnowolnienie (częściowe lub całkowite) członka rodziny.

Osoby zainteresowane wniesieniem sprawy o rozwód czy separację, zapraszamy do lektury osobnego wpisu na naszej stronie internetowej. Podejmujemy się także prowadzenia spraw o alimenty.