Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy. Czy ulega przedawnieniu?

Byłem zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o współpracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Ile mam czasu, po jej rozwiązaniu, na domaganie się przed sądem pracy ustalenia istnienia stosunku pracy?

W kodeksie pracy (art. 291) mowa jest o tym, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dotyczy to zarówno roszczeń majątkowych np. roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny jak i niemajątkowych, np. roszczenia o wydanie świadectwa pracy.

Roszczenia ze stosunku pracy to jednak inne roszczenie niż roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy. O to drugie pozew wnosi się do sądu na podstawie art. 189 k.p.c.

Złożenie do sądu pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy nie jest ograniczone terminem.

Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy zostanie złożony po upływie 3 lat od rozwiązania umowy cywilnoprawnej lub pozew zostanie złożony przed upływem 3 lat od rozwiązania umowy cywilnoprawnej, ale korzystny dla nas wyrok sądu zapadnie po upływie tych 3 lat, to nie będzie możliwe dochodzenie od pracodawcy zaległych świadczeń. Z uwagi na upływ 3 lat będą one przedawnione.

Zatem, jeśli świadczona przez Ciebie praca spełnia cechy stosunku pracy, o którym mowa w kodeksie pracy, warto nie zwlekać ze złożeniem pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

Related Posts