Rozwód i separacja

W Polsce nie istnieje prawna możliwość zakończenia małżeństwa bez wyroku sądu. Dlatego osoby chcące sformalizować zakończenie swojego małżeństwa, szukają pomocy prawnika, który udziela wsparcia na każdym etapie toczącego się postępowania. W naszej kancelarii podejmujemy się prowadzenia spraw rozwodowych. W Warszawie przyjmujemy Klientów w naszej kancelarii na Mokotowie, przy ul. Bedrzycha Smetany 1/7.

Pomoc prawna przy rozwodach w Warszawie

Pierwszym etapem jest sporządzenie pozwu rozwodowego. Żeby adwokat lub radca prawny mógł przygotować wspomniany dokument, osoba wnosząca o rozwód jest zobowiązana do wskazania sądowi tego, czy ma on rozpatrywać o winie, czy też nie. Warto mieć na uwadze fakt, że wina może zostać orzeczona zarówno po stronie jednego małżonka, jak i obojga.

Prawnik od rozwodu podpowie…

jak można usystematyzować kwestie związane z ustaniem małżeństwa. Mogą one dotyczyć m.in. obowiązku alimentacyjnego, sprawowania władzy rodzicielskiej czy podział majątku. Sprawy rozwodowe bywają o tyle trudne, że często małżonkowie mają rozbieżne oczekiwania wobec rozstrzygnięcia tych aspektów. Pozew napisany w sposób merytoryczny, omówienie tego, jak wygląda rozprawa sądowa czy zebranie dowodów, to zaledwie kilka możliwości, jakimi dysponuje prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych. Tego rodzaju wsparcie jest pomocne, ponieważ oprócz kwestii formalnych, dochodzą także ogromne emocje, jakie towarzyszą osobom postanawiającym zakończyć małżeństwo. Warto także pamiętać o tym, że istnieje możliwość sądowej separacji, która w przeciwieństwie do rozwodu, nie jest nieodwołalna.