Alimenty

Każdego roku do sądów rejonowych w całej Polsce wpływa kilkadziesiąt tysięcy wniosków osób starających się o alimenty. Jeśli rozważacie Państwo złożenie takiego pozwu, warto uzgodnić jego treść z prawnikiem. Merytorycznie sporządzony dokument może pomóc w sprawnym przebiegu postępowania, a tym samym oszczędzić czas.

Kto może wystąpić z powództwem alimentacyjnym?

Obowiązek łożenia na utrzymanie nie dotyczy tylko i wyłącznie rodziców posiadających małoletnie, uczące się czy studiujące dzieci. Jeśli istnieją udokumentowane przesłanki, sąd może orzec alimenty np. dzieci na rzecz rodziców czy jednego małżonka wobec drugiego po uzyskaniu rozwodu.

Obowiązek alimentacyjny

Warto mieć na uwadze to, że zanim sąd uzna daną osobę za płatnika alimentacyjnego, musi zapoznać się z jej sytuacją materialną. Jeśli strona procesowa nie posiada stałego źródła dochodu, ma orzeczoną niezdolność do pracy lub nie posiada majątku, sąd może odrzucić taki wniosek.

Wniosek o podwyższenie lub obniżenie alimentów

Może się okazać, że na skutek zmian życiowych, pojawiły się przesłanki do tego, żeby starać się o obniżenie lub podwyższenie wysokości świadczenia. Żeby sąd przychylił się do takiej prośby, trzeba udokumentować zasadność takiego wniosku. Można to zrobić np. poprzez dostarczenie stałych rachunków i opłat.

W naszej warszawskiej kancelarii świadczymy pomoc m.in. z zakresu prawa rodzinnego. Wielokrotnie udzielaliśmy porad prawnych stronom w sprawach o świadczenie alimentacyjne. Rozważasz złożenie wniosku o alimenty? Porozmawiaj na ten temat z radcą prawnym z Simply Legal.