Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Wersja z 17.08.2019 roku. 

1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Cicha Radca Prawny (dalej: „Kancelaria”) z siedzibą w Warszawie, 00-783 ul. Smetany 1/7.

Kancelaria może gromadzić automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z witryny simplylegal.pl. Powyższe dane osobowe mogą zostać poddane automatycznemu przetwarzaniu mającemu na celu uzyskanie informacji o ruchu na stronie. Kancelaria wykorzystuje do zbierania ww. danych między innymi pliki cookies.

 

2. Cele przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celach:

  • statystycznych i związanych z zapewnieniem funkcjonalności strony (dane automatycznie zbierane przy pomocy plików cookies i dotyczące Państwa aktywności na stronie simplylegal.pl),
  • odpowiedzi na Państwa pytania.

 

3. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies,
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię – prowadzenie przez Kancelarię strony internetowej oraz odpowiadania na zadane przez Państwa pytania.

 

4. Kategorie odbiorców

Kancelaria może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii (np.: usługi informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Kancelarii,
  • właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.

 

5. Czas przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe zbierane w celach statystycznych oraz związane z zapewnieniem funkcjonalności strony będą̨ przetwarzane przez czas prowadzenia przez Kancelarię strony internetowej. W przypadku zadania nam pytania, dane osobowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi będą przetwarzane przez czas niezbędny do jej udzielenia.

 

6. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

  • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody),
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Zmiany w Polityce prywatności.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest we wstępie niniejszego dokumentu.

 

8. Kontakt.

W przypadku pytań́ lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią za pośrednictwem poczty e-mail (karolina.cicha@simplylegal.pl).