Likwidacja spółki

Wśród czynności, jakich podejmujemy się na rzecz klientów biznesowych, można wyróżnić pomoc w zakończeniu prowadzenia działalności. Żeby likwidacja spółki miała moc prawną, musi zostać dopełniony szereg formalności. Z uwagi na złożoną specyfikę tego rodzaju działalności, wielu klientów może się zastanawiać np. nad tym kiedy spółka komandytowa ulega rozwiązaniu i jakie są zasady podziału majątku pomiędzy wspólnikami?

W Simply Legal wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. Pomagamy we wniesieniu pozwu do sądu czy sporządzeniu wykazu składników majątku w dniu likwidacji.

Na czym polega likwidacja spółki?

Zakończenie prowadzenia tego rodzaju działalności musi zostać poprzedzone wyrokiem sądu, ogłoszeniem upadłości przynajmniej jednej osoby lub, w przypadku dwuosobowych spółek, wypowiedzeniem przez wspólnika (lub osoby będącej jego wierzycielem) umowy spółki. Przyczyną może być także wystąpienie przesłanki, które również mogą zostać zawarte w treści umowy. Mogą to być zdarzenia takie jak np. śmierć wspólnika czy utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności przez członków spółki.

W naszej kancelarii – z siedzibami w Warszawie i Olsztynie – pomagamy nie tylko w formalnościach związanych z zakończeniem funkcjonowania spółki, ale także w późniejszym rozliczeniu. Naszym Klientom uświadamiamy, jakie są zasady odpowiedzialności wspólników obejmujące np. spłatę zobowiązań, podziały majątku czy uregulowanie podatków. Jeśli masz pytania związane z likwidacją spółki czy konsekwencjami prawnymi, skontaktuj się z nami. W przejrzysty i zrozumiały sposób wyjaśnimy przepisy i pomożemy w sprawnym przeprowadzeniu zakończenia działalności.