Month

kwiecień 2020
Otworzony laptop, kartka papieru, długopis
Byłem zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o współpracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Ile mam czasu, po jej rozwiązaniu, na domaganie się przed sądem pracy ustalenia istnienia stosunku pracy? W kodeksie pracy (art. 291) mowa jest o tym, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie...
Read More
Widok na brzeg morza z jadącego samochodu
Odstąpienia od umowy o usługi turystyczne, koronawirus, tarcza antykryzysowa W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań w Europie wywołanych koronawirusem, powstało wiele wątpliwości dotyczących możliwości odstąpienia od umowy o usługi turystyczne zarówno przez kupującego wycieczkę, jak i biuro podróży. Nowe regulacje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, które weszły w życie w dniu 01.04.2020 r., mają...
Read More